Jul och nyår i Furuhöjden

Under jul- och nyårshelgerna har vi flera gudstjänster och samlingar. Välkommen att vara med!

Julafton 10:30: Julgudstjänst för alla åldrar, samling runt krubban.

Julafton 22:30: Den heliga natten. Vi fyller kyrkan med musik och ljus.

Annandag jul 10:30: Stor missionsfest med Magnus Lindeman med flera.

Nyårsafton 10:30: Ekumenisk gudstjänst i förskolan Smulan.

Nyårsafton 19:00: Nyårsfest med nyskriven dramamusikal och supé. Entrébiljett bokas på tel 0174-100 27.

Nyårsafton 23:30: Lovsångskonsert. Vi fyller kyrkan med lovsång.

Nyårsdagen 11:30: Gudstjänst med nattvard, sedan mingel i entrén.

Trettondedag jul 14:00: Julgransplundring med Pettssonteater för hela familjen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.