Start för Alpha, Exodus och Förmiddag med mening

Bibelskolan Exodus startar torsdagen den 25 jan kl 18.30. Vårens tema är: Jag ska göra er till människofiskare. Alla välkomna!  Info: Mia Jansson

Förmiddag med mening: Start onsdagen den 17 jan kl 10.00  Vi läser Bibeln tillsammans, välkommen! Info: Lasse Levén

Alphakurs, grundkurs i kristen tro: Start den 31 jan kl 12.15.  Välkommen med. Info Gunilla Petersen

Alpha och Exodus görs i samarbete med

Leave a Reply

Your email address will not be published.