Hemgrupper

Furuhöjdskyrkans församling är indelad i tolv grenar med olika hemgrupper som träffas för bön och gemenskap i hemmen.

De flesta träffas varannan tisdag kväll.

Är du intresserad av att delta i någon av våra hemgrupper kan du kontakta huvudansvarig Maria Johansson 076 2243707, eller någon av hemgruppsledarna.

Alunda 1: Johan Johansson 073-0799940

Alunda 2: Torsten Andersson 073-0327454

Alunda 3: Katrin Mineur 070-4918454

Alunda 4: Gunnar Östman 070-3446789

Alunda 5: Samuel Ejerfeldt 073-6389517

Alunda 6: Elin Karlsson 073-5442819

Bollunge: Olle Anens 073-9492221

Ekeby: Ragnar Jenefeldt 070-5278408

Tuna: Ing-Britt Ek 0174-12067

Edinge: Clas Åkesson 070-5535031

Stavby: Lena Wahlund 070-7306577

Gimo: Mia Jansson 076-2898030