Monthly Archives :

January 2019

Internationell Bibelskola i Furuhöjdskyrkan våren 2019.
Vi vill utrusta ungdomar som längtar efter mer av Gud! Under 6 veckors heltidsstudier kommer vi att med Bibeln som utgångspunkt undervisa, träna och forma lärjungar som vill vara med och  förändra världen! Furuhöjdskyrkan i Alunda är En Ekumenisk kyrka som är ansluten till Equmeniakyrkan och EFK. 
Vi jobbar med Församlingsarbete, Ungdomsarbete, Missionsarbete, Förskola, Nytänk (Socialt företag) Second Hand/Macken, Buss mm, 
Under våren startar vi en Bibelskola med heltidsstudier under 6 veckor.  Vi inbjuder ungdomar 18-30 år  att vara med, Vi räknar med deltagare från olika länder och undervisningsspråket blir engelska.Vår målsättning är att
Utrusta unga människor till tjänst i Guds Rike igenom teoretisk och praktisk undervisning och tillämpning.

Ett dagsprogram:

08.00-09.00 Morgonsamling
09.00-10.20 Lektion
10.40-12.00 Lektion
12.00 Lunch 
13.30-16.00 Praktisk Teologi
17.00 Middag
19.00-21.00 Självstudier, Aktiviteter
Undervisningsämnen:
  • Systematisk Teologi
  • Dogmatik
  • Homiletik
  • Pneumatologi
  • Ecklesiologi
  • Evangelisation
  • Helande
  • Själavård
Litteratur:
  • Bibeln
  • The Purpuse driven life R Warren

Tid: 29 april – 9 juni 2019 

Plats: Furuhöjdskyrkan Alunda 
Boende: Finns möjlighet att bo i olika hem i Alunda
Kostnad: Undervisningen är  Kostnadsfri. Tillkommer för kurslitteratur.
 Möjlighet att söka Studiebidrag
Arrangör: Furuhöjdskyrkan och Bromma Folkhögskola
Många erfarna lärare kommer att undervisa
 Kursledare är: Pastor Lasse Levén

Vi har 12 platser totalt. 4 från Indien, 4 från Europa, 4 från Sverige – Ålder: 18-30 år.

Anmälan till Furuhöjdskyrkan Torpvägen 9, 747 31 Alunda  
 lasse@furuhojdskyrkan.se
Info: 070/6512257
Senast 15 mars 2019.