Monthly Archives :

september 2020

Du blir vad du äter
Du blir vad du äter 1024 628 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Välkommen till Furuhöjdskyrkan i Höst! Vi lever i Corona tider och vi intar försiktighet i umgänge. Därför arrangerar vi tre gudstjänster varje söndag. 10.30 Huvudgudstjänst som webbsänds i Furuhöjdskyrkan 13.00 Gudstjänst i Gimogårdskyrkan Gimo 15.00 Eftermiddagsgudstjänst i Furuhöjdskyrkan Välkommen på någon av dessa Gudstjänster live, max 50 personer på varje. I höst är temat: Ordet…

read more