Välkommen till Jul och Nyår i Furuhöjdskyrkan

Välkommen till Jul och Nyår i Furuhöjdskyrkan 1024 611 Lasse Levén

Trots Corona-restriktioner som vi håller så kan du delta hemma via din dator/mobil/platta. Allt sänds på vår webb!

Julafton

10.30 JULKRUBBA  för hela familjen. Följ de 3 vise männen på deras spännande resa till Krubban. Missa inte detta.
22.30 SÅNG o MUSIK i Julnatten  Tänd ett ljus och sätt dig ner och sjung med i de kända julsångerna.

Annandag jul

10.30 MISSIONSGUDSTJÄNST Lena o Merzek Botros predikar och berättar om mission bland de arabisktalande. Så gör vi en stor insamling till MISSIONEN. Julen en högtid då vi får ge av oss själva till alla de som behöver.

Nyårsdagen

11.30  “Första dagen på resten av ditt liv”  Gudstjänst med predikan av Lasse Levén sång av Josef Mineur

Söndag 3 jan

10.30 Gudstjänst Lukas Ternborg predikar

Trettondag jul

16.00 obs tiden JULGRANSPLUNDRING “Pettsons späckade julgranssprängning”  Fullt pådrag kan inte missas

Varmt välkommen!

Och en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Kom ihåg även om du inte kan fira jul som vanligt med många släktingar så kom ihåg JUL = Jesus hemma hos mig! Ge plats för Jesus i jul och det blir en riktigt god jul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.