Hjälp som når fram!

Hjälp som når fram! 1024 768 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Vår utsände i Turkiet: Merzek Botros rapporterar från jordbävningsdrabbade Turkiet och Antiokia-
området, hela städer och byar är utraderade, rasmassorna ligger fortfarande kvar och det ligger en
likstank över stora områden. Förtvivlan råder men vi har försökt hjälpa med livsmedel, hygien,
förnödenheter och inköp av tält. Tack för ditt bidrag till de Jordbävningsdrabbade i Turkiet.