Bibelordet hösten 2023

Bibelordet hösten 2023 1024 765 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda