Furuhöjdskyrkan ute i världen

Våra vänförsamlingar

Alunda med hjärta för världen

Som en del i Kristi världsvida kyrka vill vi se lite mer än bara vår egen by. Paulus skriver i Romarbrevet 12:5 ”så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.” Vi lever på samma jord och vi är skapade för att hjälpa och bistå varandra.

Vi är engagerade i Mission och Humanitär hjälp igenom våra kyrkor som vi tillhör.

Igenom Evangeliska Frikyrkan så är vi engagerade i Paraguay och stöttar svenska missionärer där. Igenom Equmeniakyrkan så är vi med i Missionen på en mängd olika platser men framförallt i Indien och systerkyrkan HCC. Under hösten 2016 gjorde vi en insamling till de kristna i Syrien igenom Equmeniakyrkan.

Furuhöjdskyrkan har också 4 vänförsamlingar. Det innebär att Missionen/Hjälpen blir konkret.

Vi får en plats, ett område, en församling som vi kan hjälpa och be för. Vi lär känna människor och vi kan börja ett fruktbart utbyte. Vi kan göra resor på kortare el längre tid och människor från våra vänförsamlingar kan också komma till oss för ett utbyte. Det internationella samarbetet betyder mycket i vår församling särskilt som vi under de senaste åren fått kontakt med många flyktingar s.k. ”nysvenskar”. Vår församling är en färgstark samling från världens alla hörn och vi känner stor glädje över denna utveckling.

Elva i Estland

Det var 1992 så vi startade ett utbyte med Elva fria Baptistförsamling i Elva i södra Estland. Elva är en stad på ca 6000 människor och där finns en liten församling om drygt 100 medlemmar. Vi skickar hjälptransporter till Elva och vi gör Missionsresor och hjälper till i undervisning och predikan. Vi stöder deras arbete genom förbön och ekonomi. Många från Elva har genom åren besökt Alunda och på det sättet fått tillfälle att dela sina erfarenheter med oss.

Igenom Elva så har vi också fått kontakt med hela sydöstra Estland. Vi hjälpte Otepää under ett 10-tal år att bygga sin kyrka som nu är färdig. Vi bistår Törva och framförallt Antsla. Under de senaste åren har församlingen där byggt ut sin kyrka med ungdomslokaler och lokaler för socialt arbete och vi har bistått.

Furuhöjdskyrkan gör varje år resor till Estland och då besöker vi både Elva och Antsla. I Antsla så finns det ett stort engagemang för bygden och för människorna. Det är ett aktivt engagemang andligt och humanitärt. Församlingen är det verkliga hoppet för denna bygd och vi får möjligheten att vara med och bistå genom besök, ekonomi och ingjuta hopp och mod.

Deva i Rumänien

I slutet av december 1990 anlände vi med en lastbil och en fullastad buss Deva. Vi fick genast kontakt med Baptistförsamlingen och sedan dessa har dessa kontakter fördjupats. Förutom regelbundna hjälptransporter så besöker vi Deva i stort sett varje år. Deva är en stad på ca 70  tusen människor som ligger i nordvästra Rumänien.

Församlingen i Deva hade enbart en liten kyrka och behövde en större och vi blev genast involverade i att hjälpa till med att bygga en stor kyrka. 1996 blev den färdig. En av församlingens medlemmar Radu Mirza visade stor engagemang och därför anställde vi honom som Missionär/Hjälparbetare. Radu har ett stort hjärta för alla behövande människor i Deva och hjälper dagligen människor med deras behov, han är verkligen Devas ängel. Radu delar ut från det förråd av förnödenheter som vi som församling förser honom med.

Vi skänkte en stor buss till Deva och med den bussen har församlingen gjort flera resor till Sverige. Sommaren 2015 reste ett 35-tal ungdomar iväg från Alunda igenom Europa till Deva där de stannade 4 dagar och hade gemenskap med ungdomar från Deva, det blev en välsignad resa.

Det finns många Romer i Deva och deras förhållanden är helt undermåliga och just nu så jobbar vi med att försöka finna olika möjligheter att hjälpa dem igenom lägenheter, skolgång och arbetstillfällen.

Tintareni Moldavien

Det var vid kyrkinvigningen 1996 i Deva som vi mötte Ilie Coada från Moldavien. Han vädjade om hjälp. Därför gjorde vi omgående en hjälptransport till Tintareni i Moldavien. Tintareni är ett samhälle 3 mil söder om huvudstaden Chisinau. Vi samarbetar med den lilla Baptistkyrkan som trots sin litenhet har hand om ett stort arbete. Vi hjälpte dem att bygga ett Kristet Center som är en samlingspunkt i samhället, där bedriver de Fritidshem och har sanitetsanläggning som de äldre i samhället utnyttjar. Vi skickar flera hjälptransporter varje år och det betyder mycket för människorna är verkligen utblottade. Vi har gjort flera teamresor och startade för 15 år sedan ett jordbruksprojekt. Vi samlade ihop begagnade jordbruksredskap och skickade ner. Församlingen blev som en maskinstation som kunde hyra ut redskap till de lokal lantbrukarna.

Nu har situationen förändrats, småjordbruken finns inte kvar och behovet av beg maskiner har minskat, men fortfarande hyr kyrkan ut de två skördetröskorna och dessa genererar inkomster som går till socialt arbete.  Utbytet med Moldavien är att vi ber för varandra och att vi stöder missionen/socialt arbete med ekonomi men också med material genom Hjälptransporter.

Pimpri Indien

Våren 1992 kom pastor Yesunath Kalekar från Pimpri HCC i Indien till oss här i Alunda och praktiserade i församlingen under några månader. Det blev starten för ett långsiktigt och givande samarbete med HCC (Hindustani Covenant Church). Pimpri blev vår vänförsamling och under åren har detta arbete utvecklats och alltmer blivit ett vänförhållande med hela den Indiska kyrkan HCC och dess föreståndare Steven David. Under åren har 5 pastorer praktiserat här i Alunda och vi har besökt HCC med olika team och gjort besök i olika församlingar, men vänskapen med Pimpri har hållit i sig och hösten 2015 besökte vi återigen Pimpri och överlämnade en Scooter till pastor Yesunath. Vi har bidragit med ekonomi till HCC och till församlingarna för byggnation av kyrkor och pastorsbostäder samt inköp av en ny skolbuss. Flera ungdomar från vår församling har praktiserat och gjort insatser i sociala projekt. Som en bekräftelse på vårt nära samarbete predikade Steven David i en av TV-gudstjänsterna som sänds från vår församling.