Hemgrupper

Under våren 2019 så träffas vi i Hemgrupper.
Hemgruppen är en liten grupp av människor som vill träffas för att Be och läsa Bibeln, samtala och
odla en god gemenskap.
Vi har 12 olika hemgrupper lokaliserade lite olika geografiskt.

Är du intresserad av att delta i någon av våra hemgrupper kan du kontakta huvudansvarig Maria Johansson 076 2243707, eller någon av hemgruppsledarna.

Alunda 1: Torsten Andersson 073-0327454

Alunda 2: Patrik Jonsér 070-2826129

Alunda 3: Katrin Mineur 070-4918454

Alunda 4: Gunnar o Eva Östman 070-3446789

Alunda 5: Lukas Ternborg 070-7133891

Alunda 6: Elin Karlsson 073-5442819

Bollunge: Olle Anens 073-9492221

Ekeby: Ragnar Jenefeldt 070-5278408

Tuna: Ing-Britt Ek 0174-12067

Edinge: Maria Johansson 0762243707

Stavby: Lena Wahlund 070-7306577

Uppsala: Torsten Wahlund 070-7882804

Gimo: Gunilla Petersen 0708758458