Vad är sanning ?

Vad är sanning ? 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda
Furuhöjdskyrkan, Alunda
Furuhöjdskyrkan, Alunda
Vad är sanning ?
/