“Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.”

Filipperbrevet 4:6, (Svenska Folkbibeln)