“Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Filipperbrevet 4:7, (Svenska Folkbibeln)