“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren , nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Jeremia 29:11, (Svenska Folkbibeln)