“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.”

Ordspråksboken 3:5, (Svenska Folkbibeln)