“Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”

Ordspråksboken 3:6, (Svenska Folkbibeln)