Bibelord

Ordspråksboken 3:6
Ordspråksboken 3:6 150 150 Oscar Engström

“Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”

Matteus 6:34
Matteus 6:34 150 150 Oscar Engström

“Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Jesaja 41:10
Jesaja 41:10 150 150 Oscar Engström

“Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Ordspråksboken 3:5
Ordspråksboken 3:5 150 150 Oscar Engström

“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.”

Filipperbrevet 4:7
Filipperbrevet 4:7 150 150 Oscar Engström

“Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Matteus 6:33
Matteus 6:33 150 150 Oscar Engström

“Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Jeremia 29:11
Jeremia 29:11 150 150 Oscar Engström

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren , nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Filipperbrevet 4:6
Filipperbrevet 4:6 150 150 Oscar Engström

“Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.”

Filipperbrevet 4:8
Filipperbrevet 4:8 150 150 Oscar Engström

“För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Romarbrevet kapitel 12:2
Romarbrevet kapitel 12:2 150 150 Oscar Engström

“Och anpassa er inte efter den här världen , utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.”