Nytänk

Arbetsintegrerande socialt företag

Nytänk – i Alunda Ekonomisk förening
Furuhöjdskyrkans Arbetsintegrerande sociala företag.

Varför har vi startat ett Socialt företag i Alunda?

Det finns många behov bland människor idag , behov av jobb,  bostad, hitta en praktikplats eller bara någon som lyssnar  och att samtala med. Furuhöjdkyrkan vill gärna finnas till och hjälpa människor. Som en vidareutveckling av vårt sociala arbete och som ett led i församlingens ansvar för vår bygd och samhällets sociala ekonomi har vi nu startat Nytänk, Furuhöjdskyrkans arbetsintegrerande sociala företag. Meningen är att Nytänk ska kunna hjälpa dig som är nyanländ till Sverige eller dig som är arbetslös, sjukskriven, utförsäkrad eller av någon annan anledning är i behov av sysselsättning.  Välkommen till Nytänk och prata med mig. Nytänk är ett resursbevarande företag med kretsloppstänk. Vi kanske inte ge dig en anställning  men vi kan ge dig en bra praktiktjänst som ett första steg ut i arbetslivet. Du som är företagare och behöver en praktikant eller tillfällig hjälp, du får också gärna höra av dig till mig.

Ett socialt företag ser varje människa som en tillgång, en unik resurs där alla kan jobba 100% av sin förmåga. I ett socialt företag har alla stort inflytande över sin egen arbetssituation. Syftet med företaget  är inte att tjäna pengar utan att tillgodose samhällets behov av arbetsträningsplatser  och att handleda var och en som är i behov av hjälp ut på den svenska arbetsmarknaden.

Välkommen att besöka oss på Parkvägen 7, “Gamla Öppen hand”.

Gunilla Petersen initiativtagare och verksamhetsansvarig för “Nytänk”. Diakon i Furuhöjdskyrkan, med egen erfarenhet av utmattningssyndrom och långtidssjukskrivning.

Vad är ett socialt företag?

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

ASF är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. – Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. – Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. – Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla  verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. – Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.                                                                                                         www.sofisam.se

Kontakta oss

Gunilla Petersen
nytank@furuhojdskyrkan.se
0708-758458

Nytänk i Alunda Ekonomisk förening      
Parkvägen 7
747 30 Alunda

Org nr 769632-9585
Bg 235-9164
Swish 123 626 0525