Pastorn har ordet
Föreståndare Lukas Ternborg

Himlen finns på riktigt

När man gått över 40-strecket och blivit lite äldre så börjar människor som alltid funnits i ens liv dö. Det kan vara smärtsamt att se nära och kära lämna detta jordeliv. Nu börjar även kändisar som jag alltid sett på tv går ur tiden. Jag som älskar sport har ju lyssnat till Arne Hegerfors fotbolls- och hockey kommenteringar sen jag var liten pojke och såg all sport som man kunde se på tv. Nu har Arne Hegerfors gått ur tiden. Jag gillar det uttrycket gå ur tiden. För mig som kristen betyder det att man gått in i evigheten. Där finns inte tid utan där pågår evigt liv. Himlen är på riktigt.

Låt mig beskriva den utifrån några bibeltexter som ger mig hopp. I psalm 23 i psaltaren skriver David:

HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

David målar upp rofulla bilder om gröna ängar och lugna vatten och hur vi har allt vi behöver. Det är ju livet med Jesus här och nu, men det också en bild av evigheten där vi ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Där vi ska få uppleva gröna ängar, lugna vatten och hur Gud är mitt ibland oss. Himlen är lika verklig som den här Jorden.

I himlen kommer vi känna igen varandra i Matteusevangeliet upplever lärjungarna en liten del av himlen så här:

Sex dagar därefter[a] tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5 Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!”[b] 6 När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” 8 Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.

På härlighetens berg får Petrus Jakob och Johannes uppleva en försmak om hur det kommer vara i himlen. Jesus förvandlades inför de och de upplevde att de var på en plats där det var gott att vara. De såg Mose och Elia som hade gått ur tiden långt tidigare och de kände igen de. I himlen kommer vi att mötas igen. Vi kommer att känna igen varandra. Där hemma i himlen kommer du att får höra dina nära och käras röst igen.

Uppenbarelseboken beskriver himlen så här:

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5 Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”

I himlen kommer Gud bo ibland sitt folk och jorden kommer vara förnyad. All trasighet som leder till sorg, död, smärta och tårar kommer vara borta och Gud ska göra allting nytt. Det är ord att tro på, hoppas på och trösta sig med. Nåd och frid.

//

Lukas