Pastorn har ordet
Föreståndare Lukas Ternborg

 Jesus Revolution

Film är bäst på Bio! Så låter en känd biosalongs slogan. Under hösten kommer filmen Jesus Revolution på biografer i Sverige.

Filmen baseras på en verklig berättelse som utspelar sig i Kalifornien i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet. När Jesus berör många unga hippies så startar det en Jesusrörelse som sprider sig över världen. Det är gripande scener om vilsna människor som får sina liv upprättade och relationer lagade. Filmen är fylld av hopp och tro att även i vår tid kan en ny Jesusrevolution starta.

Vad är det som gör kristen tro annorlunda än all annan religion? Är det Jesus undervisning? Är det miraklerna? Är det något annat?

Jag har funnit att det som utmärker kristen tro är Nåden. Nåd betyder att du får något du inte kan göra dig förtjänt av. Du får det gratis utan motprestation. En sommar körde jag bilen för fort och fick böter. Jag hade begått ett brott. Jag får ta konsekvenserna av brottet. Jag accepterade straffet. Samtidigt kom en nära släkting till mig och sa till mig ”jag betalar din böter”. Det borde ha varit jag som skulle ha betalat, men någon annan betalade priset i stället. Det är Nåd.

Jesus gr detta för oss när han kommer ner till vår nivå och blir som oss. Han tar våra fel (vilket vi alla gör), brister, vår synd och vår skuld på sig. Han dör vår död på korset och när han uppstår kan vi få ta emot förlåtelse och frihet. Allt är en gåva från Gud och det är gratis. I bibeln står det: Ty av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själv. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig.

Allt vi får av Gud är av Nåd. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mindre. Men den kärlek Gud ger oss uppenbarades på korset när Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Många i hippierörelsen i USA gick ut med slogans som Flower Power och Make love not war. Dessa slogans handlade om Kärlek och ickevåld. De mötte Han som är Kärleken – Jesus – och tog emot honom som sin frälsare. I Jesus fann de sin frihet och en Jesusrevolution startade.

Lukas Ternborg

Pastor i Furuhöjdskyrkan, Alunda