Pastorn har ordet
Föreståndare Lukas Ternborg

Därför väljer jag Jesus alla dagar alltid

En gång vann jag Vasaloppet. Jag är skidfantast och hade nått mina drömmars mål. Jag stod med kransen om halsen och kranskullan pussade min kind inför tusentals jublande människor. Sen vaknade jag upp i sängen, svettig och förstod att allt bara var en dröm. Det hade aldrig hänt. Det var av min hjärna en hopdiktad saga som jag upplevde så starkt. Men det var inte sant.

Vi går in i valtider. Att rösta är viktigt det tycker vi nog alla. Men vem ska man välja? Vi kommer höra berättelser den ena bättre än den andra om varför du ska rösta på en viss person eller ett visst parti. Ibland är det precis som i min dröm bara hopdiktade fantasier som låter fantastiska med de är utan substans eller relevans. Ibland lyckas politiker faktiskt ge vallöften som verkar goda och riktiga men som på grund av det ständiga kompromissandet i politiken går det inte att genomföra. Och ibland blir vallöftena verklighet. Politiker är bara människor och vi ber för de. Men de är inte i närheten av Jesus. Det står om Jesus så här: Folket sa, Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Eller på ett annat ställe. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Folk som hörde Jesus förundrades över hans ord. Allt han sa var gott. Hans ord hade makt och auktoritet. Hans ord hade substans och var inte bara drömmar. Det han sa det manifesterade sig i världen bland människor. Kort sagt: Det Jesus säger det sker. Därför väljer jag Jesus alla dagar, alltid.

Han talade till stormen och den blev lugn. Han talade till den sjuka och hon blev frisk. Han talade till syndaren och hon blev upprättad. Han talade till demoner och de fick fly. Han talade till den döda och hon väcktes till liv. Sen gick han korsets väg för vår skull och dör vår död. Uppstår på tredje dagen och ger oss liv och nu är det en verklighet att alla som tar emot honom ger han rätt att bli Guds barn. Detta är ingen uppdiktad saga. Vi som tror på honom kan vittna om att Jesus förvandlar liv, hjärta för hjärta. Jag väljer inte honom var fjärde år och hoppas på förändring i vårt land.  Jag väljer Jesus alla dagar, alltid. För jag tror att han är den enda som kan förvandla vårt land. Genom att Jesus får gripa en människas hjärta och förvandla hennes liv. Då börjar en inre upprustning som påverkar allt runt omkring oss. Våra val och våra gärningar blir mer präglade av Jesus.

Därför väljer jag Jesus alla dagar, alltid.

Ps. Jag röstar i politiska val också. Ds

// Lukas