Estland.
Våra vänförsamlingar

Det var 1992 då vi startade ett utbyte med Baptistförsamlingen i Elva, södra Estland. Elva är en stad på ca 6000 människor och där finns en liten församling om drygt 100 medlemmar. Vi Under åren har vi skickat hjälptransporter och gjort många Missionsresor. Vi stöder deras arbete i förbön och ekonomi.

Församlingen i Elva har också besökt oss här i Alunda. Men vi har också fått kontakt med flera andra församlingar i Estland. Otepää är en skidort och där hjälpte vi den lilla församlingen att bygga en ny kyrka och i Antsla bistår vi med mission och ekonomi när de just nu slutför sin utbyggnation av kyrka och ungdomslokaler. I Antsla är arbetslösheten stor men den lilla församlingen är det stora ljuset och hoppet för bygden och många söker sig till kyrkan och där pågår för närvarande en liten väckelse. Vi gör ofta resor till Antsla och hjälper dem i missionsarbetet.