Vänförsamlingar.
Alunda världen

Det mesta av vårt missionsarbete sker igenom våra vänförsamlingar. Det var på -90 talet som vi började med ”Hjälpsändningar”. Behoven var stora och vi samlade in kläder och förnödenheter, packade i kartonger och åkte i väg med humanitär hjälp gång på gång. Vi hittade alltid en liten kristen församling som hjälpte oss att fördela hjälpen så att den kom rätt.

Hjälpsändningarna rullar fortfarande från Alunda och i dagsläget (2021) har vi levererat ca 75 stora hjälpsändningar till våra vänförsamlingar som sedan i sin tur fördelat detta till de mest behövande. Men vänförsamlingsarbete är inte bara hjälpsändningar, utan framför allt gemenskap och utbyte av erfarenheter med idéer och program.

Vi har flera gånger inbjudit till vänförsamlingskonferens i vår kyrka med alla våra vänförsamlingar. Vi besöker också våra vänförsamlingar, ibland tar vi vår buss och reser i väg och ibland åker vi i mindre team, vid besöken så deltar vi i församlingens gudstjänstliv och gemenskap. Allt det här berikar både oss och våra vänförsamlingar.