Nytänk
Ett annorlunda företag

Ett socialt företag

Nytänk är Furuhöjdskyrkans arbetsintegrerade sociala företag.

Varför har vi som kyrka ett socialt företag?  Vi tror på Jesus Kristus och vi följer honom och Jesus brydde sig verkligen om människor som på ett eller annat sätt var i behov av hjälp. Vi vill gå i Jesu fotspår och vi vill också hjälpa de som idag behöver hjälp. Därför har vi startat detta sociala företag.

Vi vill hjälpa de som av någon anledning är i behov av sysselsättning men har svårt att komma in på arbetsmarknaden, t ex långtidsarbetslösa, sjukskrivna, utförsäkrade och nyanlända till Sverige. Det gör vi dels genom att erbjuda tjänster till hushåll och företag men också genom att göra hantverksprodukter i vår lokal på Parkvägen 7 i Alunda och delta i secondhandbutiken Öppen hand.

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i vårt samhälle. Vi ser varje människa som en tillgång, en unik resurs, och erbjuder individanpassad handledd praktik, arbetsträning och rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Östhammars kommun.

Köp våra produkter!

På Nytänk sysslar vi med remake – vi skapar nytt av återvunnet material. Hos oss tillverkas hantverksprodukter av i första hand återvunna textilier, men även av andra material. Dessutom syr och lagar vi kläder, manglar dukar och lakan samt driver upp växter av blomskott och fröer.

Nytänks produkter finns att köpa hos oss på Parkvägen 7, i secondhandbutiken Öppen Hand (Macken), samt på ICA Supermarket Alunda.

Nytänk har öppet onsdag-fredag kl 9.00-12.00.
Kontakt: 076-026 07 65
nytank@furuhojdskyrkan.se

Anlita oss!

Vi åtar oss enkla jobb och hushållsnära tjänster för att kunna erbjuda praktikanter och personer i arbetsträning meningsfulla jobb men även för att finansiera verksamheten. Vad vi kan åta oss beror på vilka personer vi för tillfället har hos oss. Olika typer av trädgårdsskötsel såsom gräs- och häckklippning, trädbeskärning, lövräfsning och snöskottning utför vi regelbundet. Tömning av lägenheter efter dödsfall eller vid flyttning utför vi i samarbete med Öppen Hand, som tar tillvara de saker som går att använda.

Vi utför tjänsterna och fakturerar för gjorda timmar. Prissättningen utgår efter timkostnad på 300 kr per timme inklusive moms, vilket efter rut-avdrag innebär 150kr per timme för kunden. Vi kan också lämna offert med fast pris på specifika uppgifter.
Kontakt: Hans Karlsson, 070-307 15 45
nytank@furuhojdskyrkan.se

Nytänk i Alunda ekonomisk förening
Parkvägen 7
747 30 Alunda

Telefon 076-026 07 65
E-post: nytank@furuhojdskyrkan.se

Org nr 769632-9585
Bg 235-9164
Swish 123 626 0525