Nytänk
Ett annorlunda företag

Ett socialt företag

Nytänk är Furuhöjdskyrkans Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Ett ASF hjälper personer in i ett socialt sammanhang genom att erbjuda sysselsättning. Nytänk säljer varor och tjänster för att finansiera verksamheten. Vi erbjuder också arbetsträning till offentlig sektor (staten, regionen och kommunen), där vi försöker ha långsiktiga partners. Målet för verksamheten i ett ASF är kompetensutveckling och anställning.

Varför har vi som kyrka ett socialt företag? Vi tror på Jesus Kristus och vi följer honom. Jesus brydde sig verkligen om människor som på ett eller annat sätt var i behov av hjälp. Vi vill gå i Jesu fotspår och vi vill också hjälpa de som idag behöver hjälp. Därför har vi startat detta sociala företag.

Vi vill hjälpa de som av någon anledning är i behov av sysselsättning men har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara långtidsarbetslösa, sjukskrivna, utförsäkrade och nyanlända till Sverige. Det gör vi dels genom att erbjuda tjänster till hushåll och företag och dels genom att göra hantverksprodukter i vår lokal på Parkvägen 7 i Alunda. Vi deltar även i verksamheten på secondhand-butiken Öppen Hand i Alunda.

Vi ser varje människa som en tillgång, en unik resurs, och erbjuder individanpassad handledd praktik, arbetsträning och rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Östhammars kommun och privata aktörer.

Köp våra produkter!

På Nytänk sysslar vi med remake – vi skapar nytt av återvunnet material. Hos oss tillverkas hantverksprodukter av återvunna textilier och andra skänkta material. Dessutom syr och lagar vi kläder, manglar dukar och lakan samt driver upp växter av blomskott och fröer.

Nytänks produkter finns att köpa hos oss på Parkvägen 7. Vi har öppet i entrébutiken på torsdagar 10-12.30. Vi säljer också våra varor i secondhandbutiken Öppen Hand (Macken).

Nytänk har öppet
tisdag kl. 9.00 – 12.00
onsdag kl. 9.00 – 12.00
torsdag kl. 9.00 – 12.30
fredag kl. 9.00 – 12.00

Anlita oss!

Vi åtar oss enkla jobb och hushållsnära tjänster för att kunna erbjuda praktikanter och personer i arbetsträning meningsfulla jobb, men även för att finansiera verksamheten. Vad vi kan åta oss beror på vilka personer vi för tillfället har hos oss. Olika typer av trädgårdsskötsel såsom gräs- och häckklippning, trädbeskärning, lövräfsning och snöskottning utför vi regelbundet. Tömning och städning av lägenheter efter dödsfall eller vid flyttning utför vi i samarbete med Öppen Hand, som tar tillvara de saker som går att använda.

Vi utför tjänsterna och fakturerar för gjorda timmar. Prissättningen utgår efter timkostnad på 350 kr per timme inklusive moms. Efter RUT-avdrag innebär det 175 kr per timme för kunden. Vi hjälper till med att söka rut-avdrag. Vi kan också lämna offert med fast pris på specifika uppgifter.

Kontakt

Nytänk i Alunda ekonomisk förening
Parkvägen 7
747 30 Alunda

Telefon: 076-026 07 65
E-post: nytank@furuhojdskyrkan.se
Hemsida: www.furuhojdskyrkan.se/nytank

Kontaktpersoner
Hans Karlsson, 070-307 15 45 (hushållsnära tjänster)
Teresa Önander, 073-588 71 56 (verksamhetsansvarig)

Organisationsnummer:  769632-9585
Bankgiro: 235-9164
Swish: 123 626 0525