Moldavien.
Våra vänförsamlingar

Det var vid kyrkinvigningen 1996 i Deva som vi mötte Ilie Coada från Moldavien. Han vädjade om hjälp. Därför gjorde vi omgående en hjälptransport till Tintareni i Moldavien.

Tintareni är ett samhälle 3 mil söder om huvudstaden Chisinau. Vi samarbetar med den lilla Baptistkyrkan som trots sin litenhet har hand om ett stort arbete. Vi hjälpte dem att bygga ett Kristet Center som är en samlingspunkt i samhället, där bedriver de fritidshem och har också samlingslokaler och hygienutrymmen för de äldre i samhället. sanitetsanläggning som de äldre i samhället utnyttjar.

Vi skickar flera hjälptransporter varje år och det betyder mycket för alla som får del av hjälpen. Vi skickar i regel en stor hjälpsändning varje år och under åren så har vi skickat jordbruksredskap också som hjälp. Två skördetröskor har kyrkan och hyr ut dessa vid skördetiden och det genererar inkomster som går till det sociala arbetet.

Nu har församlingen i Tintareni sträckt sig ut till Bulbaoca och där håller man nu på att grunda en ny församling. Vi ber för arbetet i Moldavien och vi stöder det sociala arbetet bland barn och äldre med ekonomi och material genom våra hjälpsändningar.

Bilder från Moldavien