Ukraina.
Våra vänförsamlingar

Under de senaste åren har vi också fått en god relation till baptistförsamlingen i Kilia. Situationen för många människor är mycket svår och Pastor Yuri är ofta ute och hjälper, därför är denna församling i stort behov av hjälpsändningar och vi sänder i regel två per år.

2020 anställde församlingen en evangelist, Valera. Han kom till tro och blev helad av Herren och nu är han ute och vittnar om sin tro för människor och han har stor framgång, vi stöder det arbetet. Yuri med hustru har besökt oss här i Alunda.

Bilder från Ukraina