Vara med och bidra.
Bröd och evangelium

Furuhöjdskyrkans församling är en färgstark församling med människor från hela världen. Hela världen har kommit till oss här i Alunda men Alunda når också ut i hela världen, genom vårt internationella arbete. Evangeliet vill alltid nå längre! Vi är en ”missions” församling för vi vet att Gud har sänt oss ut till världen med glädjebudet, vi vill leva i mission och av mission. Jesus hade två händer, han gav bröd och evangelium, vi gör detsamma! Vi ger också bröd/livsmedel för kroppen men vi ger också livets bröd, Guds ord till människors frälsning och till lärjungagörande.

Igenom våra samfund; Equmeniakyrkan så är vi med i missionen på olika platser men framför allt i Indien genom HCC (Hindustani Covenant Church) och igenom Evangeliska Frikyrkan är vi engagerade i missionen i Brasilien. Men framför allt så bedriver vi mission igenom våra vänförsamlingar, där blir missionen mycket konkret och praktisk.

Insamling

Vi har en missionsinsamling som hela tiden är i gång. Desto mer pengar vi får in desto mer kan vi hjälpa. Missionsinsamlingen går till rena missionsprojekt såsom inköp av biblar, bidrag till evangelister och pastorer, byggnationer av kyrkor etc.

Vill du vara med så skicka en gåva till Furuhöjdskyrkan 75991–0 ”Mission”

Tack och Guds välsignelse till dig!