Gimogårdskyrkan.
Ny församling i Gimo

Furuhöjdskyrkan planterar just nu en ny församling i Gimo. Guds ord säger att vi skall gå ut! Hösten 2009 började en bönegrupp att samlas i Gimo och be för Gimo, bönegruppen har vuxit och för två år sedan fick vi köpa och överta Gimogården från Gimo-Vattensta missionsförsamling. Vi har fräschat upp lokalen och under våren 2021 har vi startat upp ett arbete där. Tre ungdomsgrupper varje vecka, och så under hösten 2021 kommer vi också att fira Gudstjänst varje söndag kl 12.30, alla är hjärtligt välkomna till Gimogårdskyrkan.

Diakon för arbetet är Gunilla Petersen 0708-758458 och ungdomsledare Shahram Rezagholi 079-0238468 och Lasse Levén är missionspastor och ansvarig för planteringen i Gimo. Om allt går väl så hoppas vi kunna starta församling under 2022. Har du synpunkter så hör gärna av dig till Lasse 070-6512257.

Bilder från Gimogårdskyrkan