Gimogårdskyrkan.
Ny församling i Gimo

Gimogårdskyrkan är en nystartad internationell kyrka i Gimo som hälsar människor välkomna från alla världens hörn. Adress: Textilgatan 8, Gimo

Välkommen att vara med här i kyrkan! Vi firar gudstjänster varje söndag kl. 12.30.

Diakon för arbetet är Gunilla Petersen 0708-758458 och Lasse Levén 0706-512257 är missionspastor och ansvarig för planteringen i Gimo.

Tisd-Torsd 08.00-09-00 Bön

Tisd 19.00 Bönesamling i kyrkan

Onsd 18.30 Kvinnosamling och Mans-samling

Torsd 16.00 KIDZ, barngrupp   18.30 Lovsångsteamet tränar

Fred 18.00 Bön på Swahili   18.00-20.00 Konfa  20.00 Ungdomssamling

Sönd 12.30 Gudstjänst med predikan, lovsång, vittnesbörd, förbön  därefter servering

Du är mycket välkommen att vara med!

Bilder från Gimogårdskyrkan