Indien.
Våra vänförsamlingar

Våren 1992 kom pastor Yesunath Kalekar från Pimpri HCC i Indien till oss här i Alunda och praktiserade i församlingen under några månader. Det blev starten för ett långsiktigt och givande samarbete med HCC (Hindustani Covenant Church).

Pimpri blev vår vänförsamling och under åren har detta arbete utvecklats och alltmer blivit ett vänförhållande med hela den Indiska kyrkan HCC och dess föreståndare Steven David. Under åren har 8 pastorer praktiserat här i Alunda och vi har besökt HCC med olika team och gjort besök i olika församlingar, men vänskapen med Pimpri har hållit i sig.

I regel har vi besökt HCC varje år med ett evangelisationsteam som rest runt bland församlingarna som då har ordnat med evangeliska möten där vi medverkat. Många gånger har väckelse uppstått, människor har både kommit till tro och upplevt helanden. Vi har hjälpt HCC med ekonomi för evangelister, vi har inköpt en skolbuss i Sholapur och bistått vid kyrkobyggnationer och andra samlingslokaler.

Flera ungdomar från vår församling har praktiserat och gjort insatser i sociala projekt i församlingarna. Under våren 2021 arrangerade vi tillsammans en Bibelskola som vi körde över Zoom och där ett 60–70 tal elever var med, det har nu resulterat i att flera av ungdomarna har sökt sig till teologiska studier med sikte på att bli pastorer. Kontakten med Pimpri har utvecklats under åren till att bli en mycket nära relation till hela HCC och alla församlingar. Deras föreståndare Steven David är ofta till oss i vår kyrka.

Bilder från Indien