Rosa Huset.
Ett hus med många möjligheter

I början på 2017 inköpte vi som församling missionsstationen ”Rosa Huset” i Deva Rumänien. Vi hade under en längre tid upplevt oss kallade att göra något för alla Romer som finns i Deva. Så öppnade Gud en möjlighet för oss att köpa ett stort hus som var beläget alldeles intill ett av romer-områdena.

Radu och Luci Mirza flyttade in och blev värdpar och genom husets alla möjligheter med många rum så hjälper de nu behövande människor praktiskt. Arbetet har nu kommit i gång fint och idag så har de två grupper barn varje dag. På förmiddagen så inbjuder de alla barn som inte går till skolan, under några timmar får de undervisning och så blir de tvättade och får också ett lagat mål mat. Under eftermiddagen så kommer barnen som varit i skolan och får hjälp med läxläsning och också undervisning i den kristna tron. På kvällarna inbjuder de till bön och bibel och vi ser att arbetet bär god frukt.

Under denna sommar (2021) så har Radu och Luci ordnat med tre läger. Alla dessa barn tycker självklart att det är fantastiskt roligt att få åka på läger. Alla dessa barn kommer från oordnade förhållanden där föräldrarna går arbetslösa och barnen får leva helt vilt, vi tror att när barnen ser ordning och får undervisning så vill de också skapa ett ordnat liv i framtiden. På det sättet kan vi bryta ett dåligt mönster och förhoppningsvis får barnen också en tro på Jesus. Vi är mycket glada över Rosa huset och Radu och Luci. Be gärna för detta arbete.