Målbild.
Matt 22:37 – kärleksbudet

Furuhöjdskyrkans församling har en målbild för det vi vill vara och göra. Den bygger på det dubbla kärleksbudet i Matt 22:37 och missionsbefallningen i Matt 28:19. Vi vill att vår överlåtelse till dessa båda bibelord ska vara det som vägleder vår församling.

Döpa

Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn

Matt 26:19

Tjäna varandra

Älska din nästa som dig själv.

Matt 22:39

2021.

Under 2021 har vi även en annan bild som vägleder oss under detta år där vi vill komma närmare!