Hemgrupp.
Mindre grupper för närmare gemenskap

I vår församling finns det mindre grupper som träffas i hemmen för att komma varandra lite närmare.  Formen för dessa grupper kan variera beroende på vilken grupp det är. Gemensamt är att vi samlas kring Guds ord och ber tillsammans.

Kontakta vår pastor Lukas Ternborg om du vill vara med i en av våra hemgrupper som finns runt om i Alunda med omnejd. Lukas finns att nå på 070-713 38 91 eller lukas@furuhojdskyrkan.se.