Vi är Furuhöjdskyrkan.
En kristen församling i Alunda

Furuhöjdskyrkan, ofta kallad för Furuhöjden, är en ekumenisk kyrka i Alunda. Kyrkan tillhör Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan.

En öppen församling

Alla människor är välkomna till vår verksamhet. Vårt församlingsliv hålls ihop av Gudstjänsten som firas varje söndag. Utöver det har vi många verksamheter för olika åldrar dit alla är välkomna. Det kostar inget att delta i våra gudstjänster, det kostar heller inget att vara medlem. Vi är öppna med vad vi tror på och vad vi gör.

Lokalt arbete

Vi arbetar för vår omgivning, både genom att förmedla tron på Jesus. Genom att betjäna samhället med bra verksamhet och praktisk hjälp. Alla människor är viktiga för oss.

Internationellt arbete

Genom vårt arbete kan vi hjälpa utsatta människor i fattiga länder, exempelvis Rumänien, Moldavien, Indien, Ukraina och Estland.  Vi har ett kontinuerligt pågående arbete med flera områden runt om i världen.