Vad vill vi?
Frälsning och gemenskap

Vi vill att alla människor ska komma in i syftet med sitt liv. Genom att komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Jesus sa att han är sanningen och att frälsningen finns hos honom.

Vi vill att varje kristen ska kunna säga att man älskar Herren och älskar sin nästa och älskar sig själva.

Vi vill att alla Kristna ska vara del i en gemenskap som kallas Kyrkan.

Vi vill att alla ska förstå att de har ett uppdrag att betjäna andra genom diakoni (omsorg om andra) och ett uppdrag att berätta om sin tro genom att evangelisera.

Furuhöjdskyrkan vill ha ett stort hjärta för världen.