Vad tror vi på?
Det finns liv bakom orden

Vi tror att

Så älskade Gud den här världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. (Joh 3:16)

Du är älskad av Gud och utan Gud går människan under och är i behov av räddning. Gud vill ge dig ett evigt liv som börjar här och nu men sträcker sig genom döden in i evigheten.

Vi tror att

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:3)

Evigt liv är att känna Jesus Kristus. Det är inte att ansluta sig till en religion utan att få en relation med Jesus, Guds Son som dött för att ta mina synder och uppstått för att ge mig evigt liv.

Vi tror att

Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. (Apg 4:12)

Bara Jesus kan rädda oss. Var och en blir inte salig på sin tro. Var och en blir salig och frälst genom tron på Jesus Kristus.

Vi tror att

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, Ingen ska kunna berömma sig. ( Ef 2:8-9)

Frälsningen är en gåva som tas emot. Du kan inte förtjäna den. Det finns inget du kan lägga till eller dra ifrån. Allt beror på vad Jesus har gjort för dig. Hans verk på korset är fullbordat. Och du kan ta emot honom som en gåva in i ditt liv.

Vi tror att

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. (Rom10:9-10)

Om du vänder dig till Jesus i bön och säger att du tror på hans verk för dig på korset då vill han komma till dig och rädda dig från syndens makt och föra dig in i en rätt relation med en fader i himlen som älskar dig och vill vara med dig. Du kan få frid med Gud och en relation med Jesus. Han vill också sända dig en hjälp i ditt Kristna liv. Den helige ande som lovar vara med dig alla slags dagar. I frälsningen får du en ny identitet.  Du blir ett Guds barn. Du får en ny gemenskap som kallas kyrkan och du får att nytt liv.