Bön och lovsång.
En grundpelare för oss kristna

Vi träffas i Furuhöjdskyrkan varje onsdag kl 19.30 och ber och lovsjunger tillsammans.