Nytänk

Arbetsintegrerande socialt företag

Ett socialt företag.

Nytänk är Furuhöjdskyrkans arbetsintegrerade sociala företag. Vi vill hjälpa nyanlända till Sverige eller den som är arbetslös, sjukskriven, utförsäkrad eller av någon annan anledning är i behov av sysselsättning. Det gör vi dels genom att erbjuda tjänster till hushåll och företag men också genom att göra hantverksprodukter i vår lokal på Parkvägen 7 i Alunda och delta i secondhand butiken Öppen hand.

Anlita oss!

Vi åtar oss enkla jobb och hushållsnära tjänster för att kunna erbjuda praktikanter och personer i arbetsträning meningsfulla jobb men även för att finansiera verksamheten. Vad vi kan åta oss beror på vilka personer vi för tillfället har hos oss. Olika typer av trädgårdsskötsel såsom gräs- och häck-klippning, trädbeskärning, lövräfsning och snöskottning utför vi regelbundet. Tömning av lägenheter efter dödsfall eller vid flyttning utför vi i samarbete med Öppen Hand, som tar tillvara de saker som går att använda.

Vi utför tjänsterna och fakturerar för gjorda timmar. Prissättningen utgår efter timkostnad på 300 kr per timma inklusive moms, vilket efter rut-avdrag innebär 150kr per timma för kunden. Vi kan också lämna offert med fast pris på specifika uppgifter.

Hans Karlsson

070-307 15 45
nytank@furuhojdskyrkan.se

Nytänk i Alunda Ekonomisk förening      
Parkvägen 7
747 30 Alunda

Org nr 769632-9585
Bg 235-9164
Swish 123 626 0525