Kosovo

Kosovohelg 14-15 april
Kosovohelg 14-15 april 800 449 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Vi får besök av Pastor Femi Cakolli och hans hustru Belkiza Cakolli från Pristina i Kosovo  under helgen 14-15 april. Han är pastor i en evangelisk församling, Kosovo ProtestantEvangelical Church i Pristina. Under dessa dagar inbjuder vi till bibelstudier och möten dit alla är välkomna. Undervisning och predikan på albanska som tolkas till svenska. Servering…

read more