barnkören

Söndax-avslutning – Kul med Jesus
Söndax-avslutning – Kul med Jesus 1024 683 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

En fantastisk gudstjänst den 11 juni då Söndax och barnkören hade sin terminsavslutning, kyrkan fylld med alla åldrar, liv i varje hörn! En gudstjänst med sång, dans, aktiviteter, glädje och allvar.   

read more