lasse leven

Välkommen på Bibelhelg!
Välkommen på Bibelhelg! 522 282 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Välkommen med på en fantastisk helg som vi tror att du behöver! Vi har satsat på temat: Missionär där di är. I det ledet så inbjudet vi till en inspirerande och kreativ helg omkring ”Det finns KRAFT I GUDS ORD” Program: Lördag: 13.00 Bibelstudium ”Detta är Guds ord” 14.00 Fika 14.30 Behandling av GUDS ORD…

read more