Monthly Archives :

January 2018

Följ med på vinterläger

Varmt välkommen med på vinterläger! Furuhöjdskyrkan arrangerar tre olika vinterläger och hoppas att du/ni vill följa med på något av våra läger.  Klicka här så kommer du direkt till vår sida med information om alla läger!

Läger är fantastiska tycker vi i Furuhöjdskyrkan. Du får möjlighet att lära känna nya människor, njuta i Guds fantastiska natur men framförallt lära känna Gud ännu mer. En möjlighet för alla!

Start för Alpha, Exodus och Förmiddag med mening

Bibelskolan Exodus startar torsdagen den 25 jan kl 18.30. Vårens tema är: Jag ska göra er till människofiskare. Alla välkomna!  Info: Mia Jansson

Förmiddag med mening: Start onsdagen den 17 jan kl 10.00  Vi läser Bibeln tillsammans, välkommen! Info: Lasse Levén

Alphakurs, grundkurs i kristen tro: Start den 31 jan kl 12.15.  Välkommen med. Info Gunilla Petersen

Alpha och Exodus görs i samarbete med

Vi ber med och för dig

Varje morgon måndag-fredag bön i kyrkan mellan 08.00-09.00. Alla hjärtliga välkomna!

Varje onsdagskväll kl 19.30-20.30 bön i kyrksalen. Alla hjärtligt välkomna!

Varje söndag före gudstjänsten: 10.00-10.30 i Lillkyrkan, välkommen med!

Vill du  lämna ett böneämne så skriv till lasse@furuhojdskyrkan.se så ber vi för det dagligen.

“Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor.”  1 Tim 2:1