Monthly Archives :

november 2016

Välkommen på Bibelhelg!
Välkommen på Bibelhelg! 522 282 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Välkommen med på en fantastisk helg som vi tror att du behöver! Vi har satsat på temat: Missionär där di är. I det ledet så inbjudet vi till en inspirerande och kreativ helg omkring ”Det finns KRAFT I GUDS ORD” Program: Lördag: 13.00 Bibelstudium ”Detta är Guds ord” 14.00 Fika 14.30 Behandling av GUDS ORD…

read more
Hjälptransporten till Rumänien framme
Hjälptransporten till Rumänien framme 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Här lossas lasten av glada och ivriga arbetare.  Radu Mirza heter vår missionsarbetare i Deva och genom hans försorg så kommer hjälpen ut till behövande människor. Ett team från Alunda besöker Deva under All Helgona helgen och kommer att vara med vid utdelandet och dessutom undersöka möjligheten att starta ett hem för hemlösa. Radu berättar…

read more
Alunda hjälper Indien
Alunda hjälper Indien 1024 576 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Stora översvämningar i Bihar. Genom vår systerkyrka HCC har vi från Alunda och genom Öppen Hand kunnat bidra med hjälp till behövande. Två byar Hajipur and Raghavpur har fått reparationsmaterial till sina enkla hus och också livsmedel. Alunda med hjärta för världen! Tack för att du handlar på Öppen Hand. Lördagen den 5 nov är…

read more
En Bonde mindre för varje dag!
En Bonde mindre för varje dag! 456 262 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Landsbygdskväll med entusiastiska människor i Furuhöjdskyrkan Lasse Levén talade om att Rädda Landsbygden, den vackra svenska landsbygden är hotad. Flera mjölkbönder delade med sig av sin vardag, bekymmer som glädje. Ingmar Messing berättade att idag ockuperar vi den bästa åkermarken för bebyggelse. Magnus Oscarsson riksdagsman för KD berättade att ett lantbruk om dagen läggs ner…

read more