En Bonde mindre för varje dag!

En Bonde mindre för varje dag! 456 262 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Landsbygdskväll med entusiastiska människor i Furuhöjdskyrkan

Lasse Levén talade om att Rädda Landsbygden, den vackra svenska landsbygden är hotad. Flera mjölkbönder delade med sig av sin vardag, bekymmer som glädje. Ingmar Messing berättade att idag ockuperar vi den bästa åkermarken för bebyggelse. Magnus Oscarsson riksdagsman för KD berättade att ett lantbruk om dagen läggs ner och att vi idag är nere på 4 000 lantbruk i hela Sverige, vi måste stoppa nedläggningen! Jakob Brandt från Näringsdepartementet talade om att landsbygdsfrågorna ligger alla varmt om hjärtat därför behöver vi samarbeta över blockgränserna.
Entusiastiska lantbrukare framförde en hel del kritiska synpunkter på dagens jordbrukspolitik och både Magnus och Jakob lovade att ta med sig kvällens synpunkter vidare till Näringsdepartementet.