Daniel Viklund kommer till Furuhöjdskyrkan

Daniel Viklund kommer till Furuhöjdskyrkan 932 960 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Söndag 26 november besöker sångaren och evangelisten Daniel Viklund Furuhöjdskyrkan.

Han predikar och sjunger i gudstjänsten klockan 10.30.

Välkommen!