Aktuellt

Missionsinformation
Missionsinformation 1024 768 Lasse Levén

I december 2020 firade vi 30 års gemenskap med vår vänförsamling i Deva Rumänien.

30 år sedan vi körde ner första hjälptransporten till Deva. En av de första personer som vi mötte var Radu Mirza, som sedan har blivit vår kontaktperson i församlingen. Under åren har vi kört ner sammanlagt ca 50 transporter till Rumänien av humanitär art men också redskap/verktyg/2 lastbilar och en buss. Med bussen har de åkt från Rumänien till Alunda flera gånger och på så sätt har ca 150 personer från Deva-området besökt Alunda och ca 200 från Alunda besökt Deva. Utbytet har också bestått i att vi har bistått deras nya kyrka som invigdes 1996 och flera från församlingen har varit hos oss och hjälpt oss med byggnationen av Rum för Liv och nya Öppen Hand/Macken.

4 år sedan inköpte vi en byggnad “Rosa huset” där vi bedriver ett omfattande arbete för Romer. Radu och Luci Mirza är värdpar och samlar barnen till undervisning och läxläsning. Samlar de vuxna till Bibelstudier och bistår dem med på allt sätt med förnödenheter och med tvätt. Vi är mycket tacksamma över den frukt som ett litet frö (en hjälpsändning i dec 1990) fört med sig under åren. Tack Gode Gud.

Furuhöjdskyrkan informerar
Furuhöjdskyrkan informerar 1024 682 Lasse Levén

Smittspridningen har återigen förvärrats och vi som kyrka följer självklart  FHM och regeringens råd och restriktioner. Vi vill ta ansvar för vårt område och vara en positiv kraft i samhället. Därför vill vi betona att vi tar denna pandemi på yttersta allvar och vill på allt sätt begränsa smittspridningen genom tydliga riktlinjer för våra besökare i Furuhöjdskyrkan.

När vi möts i kyrkan så gäller nu 8-personers gränsen. Efter en tid med tre gudstjänster varje söndag så går vi nu över till att fira en Gudstjänst och den webbsänds. Det innebär att vi hälsar dig välkommen varje söndag kl. 10.30. Du deltar hemma genom att koppla upp dig via vår hemsida.

Vi möts också till Bön onsdagar kl. 19.30. Vi ber hemma men vi möts också vid kyrkan för bönepromenader.

Om du behöver praktisk hjälp, har frågor eller bara vill samtala med någon eller förbön så ring vår stödlinje 0700/104245. Vi vill stå till din tjänst så tveka inte utan ring.

Till sist: I Bibeln kan vi läsa:  Men Han är inte långt borta från någon av oss, för det är i honom vi lever och rör oss och är till. Herren har inte övergivet oss, du kan lita på honom.

Bön

Gud du som är Herre över allt, vi ber om beskydd och din varma närvaro, vi ber för dem som drabbats, ge dem hälsa tillbaka. Herre låt detta virus dö ut. Vi ber också att människor i denna svåra tid vaknar upp och börjar fråga efter dig Herre. Amen

Bibelläsningsplan nov-dec 2020
Bibelläsningsplan nov-dec 2020 1024 498 Lasse Levén
Ang Corona-pandemin
Ang Corona-pandemin 1024 556 Lasse Levén

Vi lever fortfarande i pandemin och vi tycks gå emot en andra våg. Smittspridningen har förvärrats här i Uppsala-området. Höjningen till 300 personer för allmänna sammankomster som regeringen beslutade skulle gälla från den 1 nov, kommer inte att gälla här i region Uppsala, där gäller fortfarande max-gränsen av 50 personer tills vidare.

Vi som kyrka vill självklart inte förvärra läget utan ta ansvar för vårt område och vara en positiv kraft i samhället. Därför vill vi betona att vi tar denna pandemi på yttersta allvar och vill på allt sätt begränsa smittspridningen genom tydliga riktlinjer för våra besökare i Furuhöjdskyrkan.

Vi kommer att fortsätta med Gudstjänster och möten i vår stora kyrksal som rymmer drygt 300 personer, men maximalt 50 personer. (vaktmästare ser till detta) Viktigt att varje Gudstjänst-besökare enbart sitter på de väl utspridda och uppmärkta platserna. Viktigt också att när vi anländer kyrkan och lämnar kyrkan, att vi gör det på ett förståndigt sätt och håller ett avstånd av 2 meter. Samtalen efter gudstjänsten tar vi utomhus. Under rådande restriktioner så avstår vi från serveringar och även Nattvardsfirande i kyrkan. Vi betonar det personliga ansvaret, om du känner dig det minsta krasslig så stannar du hemma och när du är i kyrkan så tar du hänsyn och håller ett fysiskt avstånd hela tiden. Varje söndag har vi 3 Gudstjänster. 10.30 och 15.00 i Furhöjdskyrkan och 13.00 i Gimogårdskyrkan, (40 personer max) Vi matas hela tiden med information ang Corona-Pandemin och det kan lätt skapa en osund och destruktiv fruktan, därför behöver vi matas med Guds ord. Guds ord är inte överslätande eller mesigt, tvärtom skapar det  klarsynthet, hopp och tro och det behöver vi mycket av idag.  Därför arrangerar vi 12 bibelstudier som verkligen behandlar de tidsaktuella frågorna, missa inte dem. 4-12 nov.

Söndagarna 10.30 webbsänds liksom alla Bibelstudier.

Välkommen till Furuhöjdskyrkan.

Har du frågor att ställa eller önskar samtal, förbön eller behöver praktisk hjälp i dessa tider så tveka inte utan ring vår stödlinje  070/0104245

 ”Men den som lyssnar till mig bor trygg och behöver inte frukta något ont, visheten som värn emot det onda”Ord 1:33

Bön: Herre du som är Herre över allt, vi ber om beskydd och din tydliga närvaro, vi ber för de som drabbats, ge dem hälsa tillbaka. Vi ber att denna pandemi får människor att vakna upp och börja fråga efter dig. Herre låt detta virus dö ut. Amen

Wake up – Jesus is coming
Wake up – Jesus is coming 726 905 Lasse Levén

Tilläggstext december 2020: Tack för en fantastisk Bibelstudieserie – Wake up – Jesus is coming! Vi säger tack till alla Bibelstudieledare som kom till oss och ur sitt perspektiv tog upp det superaktuella ämnet: Jesus kommer tillbaka! Tack Sven Almkvist, C-G Severin, Eva Moberg och Simon Ahlstrand och välkommen igen! Har du missat serien så gå in på YouTube och leta upp vår serie, du får en fantastisk undervisning.

Många känner stor oro nu när Corona-pandemin går in på sin 8onde månad och en andra våg. Vad är detta ett tecken på? Skogsbränderna i Kalifornien större än någonsin. Massdemonstrationer på olika platser och till och med vår natur ropar högt. Vad är på gång. Är vi nu inne i den katastroftid som förebådar Jesus återkomst?

Därför arrangerar vi 12 bibelstudier under 12 kvällar i november. Där vi från olika håll tar upp frågorna som har med den sista delen av den yppersta tiden. Dvs tiden alldeles innan Jesus kommer åter till jorden.

4-21 nov i Furuhöjdskyrkan; onsdag, torsdag, fredag, lördag 19.00 under 3 veckor med start vecka 45

Välkommen att lyssna på plats, vi tar in 50 personer, så kom och var med, kyrksalen är stor, upplev studiet på plats.  Men om du väljer att vara hemma så gå in på you tube Furuhöjdskyrkan, varje studium sänds via webben.

Talare: Sven Almkvist, C-G Severin, Mats Nyholm, Eva Moberg mfl

Missa inte detta!

Spännande besök 25 okt av pastor Yun från Kina
Spännande besök 25 okt av pastor Yun från Kina 683 1024 Lasse Levén

Söndagen den 25 okt kl 18.00 inbjuder vi tillsammans med Ljus i Öster till en mycket spännande Gudstjänst i Furuhöjdskyrkan. Det är pastor Yun från Kina numera boende i Tyskland som kommer på besök. Broder Yun kallas också för den Himmelske mannen. Broder Yuns liv är som en fortsättning på Apostlagärningarna. Det är en dramatisk berättelse om hur Gud tog en ung, svältande kinesisk pojke från en fattig by i Henan och använde honom för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Hen blev en av ledarna i den snabbt växande husförsamlingsrörelsen. Han fängslades och torterades för sin tros skull, men Gud befriade honom från fängelset på ett övernaturligt sätt. Till sist blev de t för svårt för honom att stanna kvar i Kina så idag levar han i Exil i Europa men är ständigt ute och predikar och han är också talesman för den kinesiska ”Tillbaka till Jerusalem” röreselsen.

Söndagen den 25 okt kl 18.00 kommer han till Alunda och Furuhöjdskyrkan.

Vi tar emot 50 personer så vill du vara med så kom i tid. Vi sänder också denna Gudstjänst på webben.

Välkommen!

Under höstmarknaden vid Öppen Hand…
Under höstmarknaden vid Öppen Hand… 380 241 Lasse Levén

…sålde vi produkter för 23 tusen och vi dubblade detta så vi har skickat 50 tusen till projektet  Acolher  i staden Macapá vid Amazonfloden Brasilien. Genom våra missionärer Jenemarks så är vi med i ett projekt för att förebygga våld/droger/sexuellt utnyttjande etc i ett område där social missär råder. Genom dessa medel kan vi tillsammans med den lokala kyrkan bygga en bättre framtid för barnen och ungdomarna i detta område.

I höst står Apostlagärningarna i focus i församlingen.
I höst står Apostlagärningarna i focus i församlingen. 1024 714 Lasse Levén

Vi läser från Apostlagärningarna i vår Bibelläsningsplan, se nedan.

Vi predikar varje söndag från Apostlagärningarna och vi inbjuder till våra Hemgrupper och där studerar vi också Apostlagärningarna. Apostlagärningarna handlar om de första kristna församlingen. Den Helige Anden griper tag i apostlarna och de kan inte tiga med vad de har sett och hört och därför predikar de Jesu Namn frimodigt. Denna trosvisshet möter hårt motstånd, fienderna är många och tuffa men apostlarna kan inte sluta berätta och genom Guds nåd får de också vara med om en enorm väckelse. Vi som församling läser, lyssnar och längtar efter att Guds Ande också skall röra vid oss och hela vårt land.

Har skickat 30 tusen för inköp av biblar i Indien
Har skickat 30 tusen för inköp av biblar i Indien 763 371 Lasse Levén

Medan Corona pandemin pågår och många kyrkor ställer in så ställer verkligen HCC kyrkan i Indien på. Från flera församlingar har väckelserapporter strömmat in. 4 tusen människor har givet sina liv till Herren Jesus och därför har vi beslutat att skicka 30 tusen för inköp av Biblar till dessa nyfrälsta vännerna så att de växer till i tro på ett evangeliskt sätt.

Stor hjälpsändning till Antsla i Estland
Stor hjälpsändning till Antsla i Estland 150 150 Lasse Levén

17 september 2020 packade vi en ny hjälpsändning den här gången till Estland. Vi samarbetar med en liten kyrka i Antsla i södra Estland som är ett ljus för hela bygden. Där i Antsla har församlingen byggt om och till sin kyrka och samlar numera många av bygdens människor, särskilt ungdomarna.

Församlingen får döpa  människor med jämna mellanrum. Det känns som ett stort privilegium att hjälpa denna lilla kyrka som arbetar i stor iver att nå människorna med Guds kärlek.