Skördefest i Bollunge missionshus

Skördefest i Bollunge missionshus 768 1024 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Söndag 22 september kl 18 i Bollunge, Kilby intill Lunda flygfält. Vi sjunger läsarsånger och tackar Gud för höstens skörd på åker och i trädgårdar. Servering, välkommen med!