Stor hjälpsändning till Antsla i Estland

Stor hjälpsändning till Antsla i Estland 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

17 september 2020 packade vi en ny hjälpsändning den här gången till Estland. Vi samarbetar med en liten kyrka i Antsla i södra Estland som är ett ljus för hela bygden. Där i Antsla har församlingen byggt om och till sin kyrka och samlar numera många av bygdens människor, särskilt ungdomarna.

Församlingen får döpa  människor med jämna mellanrum. Det känns som ett stort privilegium att hjälpa denna lilla kyrka som arbetar i stor iver att nå människorna med Guds kärlek.