Furuhöjdskyrkan informerar

Furuhöjdskyrkan informerar 1024 682 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Smittspridningen har återigen förvärrats och vi som kyrka följer självklart  FHM och regeringens råd och restriktioner. Vi vill ta ansvar för vårt område och vara en positiv kraft i samhället. Därför vill vi betona att vi tar denna pandemi på yttersta allvar och vill på allt sätt begränsa smittspridningen genom tydliga riktlinjer för våra besökare i Furuhöjdskyrkan.

När vi möts i kyrkan så gäller nu 8-personers gränsen. Efter en tid med tre gudstjänster varje söndag så går vi nu över till att fira en Gudstjänst och den webbsänds. Det innebär att vi hälsar dig välkommen varje söndag kl. 10.30. Du deltar hemma genom att koppla upp dig via vår hemsida.

Vi möts också till Bön onsdagar kl. 19.30. Vi ber hemma men vi möts också vid kyrkan för bönepromenader.

Om du behöver praktisk hjälp, har frågor eller bara vill samtala med någon eller förbön så ring vår stödlinje 0700/104245. Vi vill stå till din tjänst så tveka inte utan ring.

Till sist: I Bibeln kan vi läsa:  Men Han är inte långt borta från någon av oss, för det är i honom vi lever och rör oss och är till. Herren har inte övergivet oss, du kan lita på honom.

Bön

Gud du som är Herre över allt, vi ber om beskydd och din varma närvaro, vi ber för dem som drabbats, ge dem hälsa tillbaka. Herre låt detta virus dö ut. Vi ber också att människor i denna svåra tid vaknar upp och börjar fråga efter dig Herre. Amen