Monthly Archives :

januari 2021

Missionsinformation
Missionsinformation 1024 768 Lasse Levén

I december 2020 firade vi 30 års gemenskap med vår vänförsamling i Deva Rumänien.

30 år sedan vi körde ner första hjälptransporten till Deva. En av de första personer som vi mötte var Radu Mirza, som sedan har blivit vår kontaktperson i församlingen. Under åren har vi kört ner sammanlagt ca 50 transporter till Rumänien av humanitär art men också redskap/verktyg/2 lastbilar och en buss. Med bussen har de åkt från Rumänien till Alunda flera gånger och på så sätt har ca 150 personer från Deva-området besökt Alunda och ca 200 från Alunda besökt Deva. Utbytet har också bestått i att vi har bistått deras nya kyrka som invigdes 1996 och flera från församlingen har varit hos oss och hjälpt oss med byggnationen av Rum för Liv och nya Öppen Hand/Macken.

4 år sedan inköpte vi en byggnad “Rosa huset” där vi bedriver ett omfattande arbete för Romer. Radu och Luci Mirza är värdpar och samlar barnen till undervisning och läxläsning. Samlar de vuxna till Bibelstudier och bistår dem med på allt sätt med förnödenheter och med tvätt. Vi är mycket tacksamma över den frukt som ett litet frö (en hjälpsändning i dec 1990) fört med sig under åren. Tack Gode Gud.

Församlingens Årshögtid
Församlingens Årshögtid 1024 575 Lasse Levén

Församlingens Årshögtid är den 13-14 feb 2021.

Lörd 13 feb kl 13.00 Årsmöte med förhandlingar via Zoom, information kommer till alla medlemmar, föredragningslista och Årsberättelse.

Sönd 14 feb kl 10.30 Högtidsgudstjänst med installation av ny föreståndare Lukas Ternborg.

Årets ekumeniska bönevecka
Årets ekumeniska bönevecka 1024 498 Lasse Levén

Böneveckan för kristen enhet, 18-25 januari, har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1–17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.
Här i Olandsbygden inbjuder vi till 3 samlingar:
20 jan Onsdag kl 19.00 Bibelstudium av KH emeritus Folke T Olofsson
22 jan Fredag kl 09.00 Morgonmässa i Furuhöjdskyrkan
23 jan Lördag kl 18.00 Ekumenisk Gudstjänst Bo Ekstrand, Lasse Levén mfl
Välkommen att delta genom att koppla upp dig på www.furuhojdskyrkan.se och tryck på YouTube markeringen, så kan du delta även fast du är hemma.

Vi gör också en insamling till det ekum arbetet i bygden, skicka in din gåva till Pg 75991-0 märk “ekumeniskt arbete”

Tack och Gud välsigne dig.

Bibelläsningsplan januari-april 2021
Bibelläsningsplan januari-april 2021 1024 746 Lasse Levén