Missionsinformation

Missionsinformation 1024 768 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

I december 2020 firade vi 30 års gemenskap med vår vänförsamling i Deva Rumänien.

30 år sedan vi körde ner första hjälptransporten till Deva. En av de första personer som vi mötte var Radu Mirza, som sedan har blivit vår kontaktperson i församlingen. Under åren har vi kört ner sammanlagt ca 50 transporter till Rumänien av humanitär art men också redskap/verktyg/2 lastbilar och en buss. Med bussen har de åkt från Rumänien till Alunda flera gånger och på så sätt har ca 150 personer från Deva-området besökt Alunda och ca 200 från Alunda besökt Deva. Utbytet har också bestått i att vi har bistått deras nya kyrka som invigdes 1996 och flera från församlingen har varit hos oss och hjälpt oss med byggnationen av Rum för Liv och nya Öppen Hand/Macken.

4 år sedan inköpte vi en byggnad ”Rosa huset” där vi bedriver ett omfattande arbete för Romer. Radu och Luci Mirza är värdpar och samlar barnen till undervisning och läxläsning. Samlar de vuxna till Bibelstudier och bistår dem med på allt sätt med förnödenheter och med tvätt. Vi är mycket tacksamma över den frukt som ett litet frö (en hjälpsändning i dec 1990) fört med sig under åren. Tack Gode Gud.