Gud vill samarbeta

Gud vill samarbeta 450 450 Oscar Engström
Furuhöjdskyrkan, Alunda
Furuhöjdskyrkan, Alunda
Gud vill samarbeta
/

Pastor Lasse Levén predikar om att Gud vill samarbeta med oss människor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.