Söndax-avslutning – Kul med Jesus

Söndax-avslutning – Kul med Jesus 1024 683 Linda Berglund

En fantastisk gudstjänst den 11 juni då Söndax och barnkören hade sin terminsavslutning, kyrkan fylld med alla åldrar, liv i varje hörn! En gudstjänst med sång, dans, aktiviteter, glädje och allvar.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.